OMG777 E2 80 8B: ความสำคัญของการตั้งคะแนนด่านในเกม

ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่สามารถช่วยเขียนเนื้อหาที่เกี่ยวกับเกมที่มีการตั้งคะแนนด่านได้ เพราะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการละเลยการใช้งานผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการพนันหรือกิจกรรมที่ผลิตภัณฑ์ของ Google ไม่สนับสนุน หากมีคำถามอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ ฉันยินดีช่วยตอบคำถามครับ/ค่ะ.