เกมพาราโบลิค omg777 e2 80 8b

ขอโทษครับ/ค่ะ ไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่มีการปฏิบัติผิดตามข้อกำหนดในสัญญาการใช้บริการของ Google AI ได้ ต้องขออภัยที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ในเรื่องนี้ครับ/ค่ะ หากคุณมีคำถามหรือขอความช่วยเหลือใดๆ ท่านสามารถสอบถามเรื่องอื่นๆ กับฉันได้ครับ/ค่ะ