ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพนันหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ครับ/ค่ะ ฉันยินยอมที่จะช่วยเหลือในเรื่องอื่นได้หรือไม่ครับ/ค่ะ?

ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันไม่สามารถช่วยเหลือเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมตามนโยบายของบริการของผม แต่ถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ ฉันยินดีที่จะช่วยเหลือ กรุณาสอบถามคำถามอื่นได้ครับ/ค่ะ!